Board logo

标题: 几只水鸟,名称不知对否?请指教。 [打印本页]

作者: 天涯孤叟    时间: 2017-10-8 11:21     标题: 几只水鸟,名称不知对否?请指教。

1、
_Z4A7525.JPG
2017-10-8 11:14
     2、斑尾塍鹬
_Z4A7620.JPG
2017-10-8 11:14
     3、
_Z4A7662.JPG
2017-10-8 11:14
     4、
_Z4A7710.JPG
2017-10-8 11:14
     5、
_Z4A7774.JPG
2017-10-8 11:14
     6、
_Z4A7795.JPG
2017-10-8 11:14
     7、
斑尾塍鹬.JPG
2017-10-8 11:14
     8、
_Z4A7874.JPG
2017-10-8 11:14
     9、
_Z4A7872.JPG
2017-10-8 11:14
     10、黑翅长脚鹬
_Z4A7807.JPG
2017-10-8 11:14
     11、
鹤鹬.JPG
2017-10-8 11:14
     12、红脚鹬
红脚鹬.JPG
2017-10-8 11:14
     13、灰鸻
灰鸻.JPG
2017-10-8 11:14
     14、
青脚鹬.JPG
2017-10-8 11:14
     15、
扇尾沙锥.JPG
2017-10-8 11:14
     16、青脚鹬
小青脚鹬.JPG
2017-10-8 11:14
     17、泽鹬
泽鹬.JPG
2017-10-8 11:14


图片附件: _Z4A7525.JPG (2017-10-8 11:14, 169.21 KB) / 下载次数 3
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146757&k=a572e994d179eb886c5e91fbc14ebfea&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: _Z4A7620.JPG (2017-10-8 11:14, 64.7 KB) / 下载次数 4
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146758&k=92c355f5eab1fac0e291ac7aaa4689df&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: _Z4A7662.JPG (2017-10-8 11:14, 347.83 KB) / 下载次数 4
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146759&k=bd8345a6e26441613afdbdbba496b688&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: _Z4A7710.JPG (2017-10-8 11:14, 208.95 KB) / 下载次数 3
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146760&k=41fbbe6f453ae25b1cf9eccebdbb841b&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: _Z4A7774.JPG (2017-10-8 11:14, 307.76 KB) / 下载次数 3
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146761&k=c14e1ab79f6f4ce9fcdd1144051ebc3a&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: _Z4A7795.JPG (2017-10-8 11:14, 203.36 KB) / 下载次数 3
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146762&k=5e666931dc16f85e91f395723cdb8e14&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: _Z4A7807.JPG (2017-10-8 11:14, 387.36 KB) / 下载次数 3
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146763&k=219cad40cdc167431f8d091ce9ac5a7b&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: _Z4A7872.JPG (2017-10-8 11:14, 406.89 KB) / 下载次数 3
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146764&k=1c49fac868d3b297d62a9c7dc40dc267&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: _Z4A7874.JPG (2017-10-8 11:14, 247.68 KB) / 下载次数 3
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146765&k=e6e56be62413d5829c9d523cdcc73535&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: 斑尾塍鹬.JPG (2017-10-8 11:14, 184.7 KB) / 下载次数 3
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146766&k=9083eed118777afa07f023ea68ddf9a3&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: 鹤鹬.JPG (2017-10-8 11:14, 185.76 KB) / 下载次数 3
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146767&k=d597d506271757f29c5e10abe3f1291c&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: 红脚鹬.JPG (2017-10-8 11:14, 280.29 KB) / 下载次数 3
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146768&k=f4f64ec53d788aab9b2eb21c1e033257&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: 灰鸻.JPG (2017-10-8 11:14, 371.14 KB) / 下载次数 4
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146769&k=ec5af50389c5c7b45131828fb6a019b3&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: 青脚鹬.JPG (2017-10-8 11:14, 221.44 KB) / 下载次数 3
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146770&k=c70e0055e0acb4f1292ac3ce3fbcc9cb&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: 扇尾沙锥.JPG (2017-10-8 11:14, 434.72 KB) / 下载次数 3
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146771&k=55a9745ec29f3cdf6c5ab268b5a79fdf&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: 小青脚鹬.JPG (2017-10-8 11:14, 203.64 KB) / 下载次数 3
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146772&k=c1cabeb9a156533abd0d6a85a6543343&t=1521626598&sid=pST17t图片附件: 泽鹬.JPG (2017-10-8 11:14, 178.26 KB) / 下载次数 3
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146773&k=1c9eb2838987fe23b9a9b3c71cca6a7b&t=1521626598&sid=pST17t


作者: 七星剑    时间: 2017-10-8 15:56

1 黑尾塍鹬
2 斑尾塍鹬
3 黑腹滨鹬
4 鸥嘴噪鸥
5 泽鹬
6 长趾滨鹬
7 斑尾塍鹬、阔嘴鹬、黑腹滨鹬
8 黑腹滨鹬
9 灰斑鸻
10 黑翅长脚鹬
11 林鹬
12 红脚鹬
13 灰斑鸻
14 泽鹬
15 扇尾沙锥
16、17 泽鹬
作者: 天涯孤叟    时间: 2017-10-8 17:51

谢谢七星剑老师!
欢迎光临 自然论坛 (http://bbs.zmnh.com/) Powered by Discuz! 7.2