Board logo

标题: 几只水鸟,名称不知对否?请指教。 [打印本页]

作者: 天涯孤叟    时间: 2017-10-8 11:21     标题: 几只水鸟,名称不知对否?请指教。

1、
_Z4A7525.JPG
2017-10-8 11:14
     2、斑尾塍鹬
_Z4A7620.JPG
2017-10-8 11:14
     3、
_Z4A7662.JPG
2017-10-8 11:14
     4、
_Z4A7710.JPG
2017-10-8 11:14
     5、
_Z4A7774.JPG
2017-10-8 11:14
     6、
_Z4A7795.JPG
2017-10-8 11:14
     7、
斑尾塍鹬.JPG
2017-10-8 11:14
     8、
_Z4A7874.JPG
2017-10-8 11:14
     9、
_Z4A7872.JPG
2017-10-8 11:14
     10、黑翅长脚鹬
_Z4A7807.JPG
2017-10-8 11:14
     11、
鹤鹬.JPG
2017-10-8 11:14
     12、红脚鹬
红脚鹬.JPG
2017-10-8 11:14
     13、灰鸻
灰鸻.JPG
2017-10-8 11:14
     14、
青脚鹬.JPG
2017-10-8 11:14
     15、
扇尾沙锥.JPG
2017-10-8 11:14
     16、青脚鹬
小青脚鹬.JPG
2017-10-8 11:14
     17、泽鹬
泽鹬.JPG
2017-10-8 11:14


图片附件: _Z4A7525.JPG (2017-10-8 11:14, 169.21 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146757&k=a04f8d54e9b2bcb481778eaf2f745f88&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: _Z4A7620.JPG (2017-10-8 11:14, 64.7 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146758&k=be52caef734134f63acc2cf4cd5d6bc7&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: _Z4A7662.JPG (2017-10-8 11:14, 347.83 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146759&k=12702152aec5ec3869a8db33af1a92a2&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: _Z4A7710.JPG (2017-10-8 11:14, 208.95 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146760&k=5142207aee60d6fabdfb1f87a3c860b4&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: _Z4A7774.JPG (2017-10-8 11:14, 307.76 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146761&k=75dbeb996474605ba3ba06bd6dba19a7&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: _Z4A7795.JPG (2017-10-8 11:14, 203.36 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146762&k=1a3a12fd85db6abaf036aec2fc90ba2e&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: _Z4A7807.JPG (2017-10-8 11:14, 387.36 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146763&k=1358fd9c34bffeaafb16f3d6ae08cc34&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: _Z4A7872.JPG (2017-10-8 11:14, 406.89 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146764&k=df156c51e9c699a56f8d74a2fe0af082&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: _Z4A7874.JPG (2017-10-8 11:14, 247.68 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146765&k=26452fbdf7bfa19592b5c7aa7bf72854&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: 斑尾塍鹬.JPG (2017-10-8 11:14, 184.7 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146766&k=cd94f3ea33e1d2fbbe43a4b97145b1e9&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: 鹤鹬.JPG (2017-10-8 11:14, 185.76 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146767&k=ccde7e1b9f6b14d0df4b2a2eddb8ad8e&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: 红脚鹬.JPG (2017-10-8 11:14, 280.29 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146768&k=8a3aaa396037c29901856979ba1b0ee6&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: 灰鸻.JPG (2017-10-8 11:14, 371.14 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146769&k=6ba515b1460f43b8b03ffe977f783cc6&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: 青脚鹬.JPG (2017-10-8 11:14, 221.44 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146770&k=b186b8a940fbdee1d0733dfcbfa350eb&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: 扇尾沙锥.JPG (2017-10-8 11:14, 434.72 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146771&k=0771357a5228053b468a6cc3cef434f5&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: 小青脚鹬.JPG (2017-10-8 11:14, 203.64 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146772&k=9105afcd8de47511f67e63db61ce1a21&t=1508571440&sid=DbI9jz图片附件: 泽鹬.JPG (2017-10-8 11:14, 178.26 KB) / 下载次数 2
http://bbs.zmnh.com/attachment.php?aid=146773&k=3783bba60033c6a2afcfa9283c0eb82d&t=1508571440&sid=DbI9jz


作者: 七星剑    时间: 2017-10-8 15:56

1 黑尾塍鹬
2 斑尾塍鹬
3 黑腹滨鹬
4 鸥嘴噪鸥
5 泽鹬
6 长趾滨鹬
7 斑尾塍鹬、阔嘴鹬、黑腹滨鹬
8 黑腹滨鹬
9 灰斑鸻
10 黑翅长脚鹬
11 林鹬
12 红脚鹬
13 灰斑鸻
14 泽鹬
15 扇尾沙锥
16、17 泽鹬
作者: 天涯孤叟    时间: 2017-10-8 17:51

谢谢七星剑老师!
欢迎光临 自然论坛 (http://bbs.zmnh.com/) Powered by Discuz! 7.2